DELTA DUNARII
natura, istorie, civilizatie

Aspecte etnografice
Consideratii generale istorice
Perioade
Epoca fierului si a bronzului
Vestigii Geto-Dace
Vestigii Romane
Vestigii Bizantine
Perioada sec. XIII-XIV
Perioada sec.XIV-XV
Dominatia otomana
Epoca moderna
Istoricele localitatilor
Istoric Tulcea
Istoric Sulina
Obiective:
Itinerar istoric
Itinerar spiritual
 

Epoca modernă


Transport catre Delta Dunarii

Vremea la Tulcea:
Click for Tulcea, Romania Forecast
Vremea la Sulina:
Click for Sulina, Romania ForecastAsezare


Cotele apelor Dunarii


Autori: Cristina Dinu, Aurel Stanica, dr. Steluta Pârâu, Mihaela Iacob

Între 1806 - 1812 s-a desfasurat razboiul ruso-turc, în urma caruia hotarul dintre Rusia si Imperiul Otoman a devenit bratul Chilia; ulterior, desi stapâna pe gurile Dunarii în baza tratatului de la Adrianopol (1829), deoarece Rusia nu s-a îngrijit de întretinerea navigatiei în acest sector s-a hotarât înfiintarea Comisiei Europene a Dunarii - C.E.D. (1856), fapt ce a adus dupa sine lucrari importante de amenajare a navigatiei între Isaccea si Sulina.

Aceasta din urma localitate, unde a fost stabilit sediul CED, era o asezare veche, mentionata de un izvor bizantin pe la mijlocul secolului al X-lea si apoi în hartile si portulanele din secolele XIV - XVI. La 1745, într-un document de fondare a vakâf -ului de la Sulina, se vorbeste de farul si cetatea de aici. Vakâf -ul (fundatie pioasa islamica) cuprindea o mare suprafata din Delta Dunarii, situata între localitatile Chilia Veche si Bestepe si fusese constituit din urmatoarele motive: "Bratul Sulina fiind o cale dificila de urmat, în întunericul noptilor se scufunda si pier cele mai multe din corabiile încarcate, ceea ce provoaca lipsuri în aprovizionarea unor orase, îndeosebi a resedintei marelui sultanat - orasul Constantinopol cel protejat. (...) am donat (...) urmatoarele: (...) turnul farului pe care l-am construit nou, (...) la bratul sus-amintit spre folosul oamenilor, si a unei cetati solide, pe care am construit-o lânga far (...)". Dupa 1856, Comisia Europeana a Dunarii si-a ridicat aici cladiri impozante pentru serviciile sale administrative, cheiuri, ateliere de reparatii, un far modern, magazine, un spital, statie de telegraf, iar deasupra noilor agentii consulare au început sa se distinga pavilioanele puterilor navale europene ceea ce a dus la o dezvoltare aparte a orasului, considerat în epoca un adevarat "Europolis" (a se vedea în acest sens romanul scriitorului Jean Bart).

Dupa intrarea Dobrogei în cadrul Imperiului Otoman, documentele atesta ca în Delta se mentin locuitori români, cu nume ca: Mihnea, Stefan, Bogdan, Mihail - pescari din Chilia, înscrisi cu plata dijmei de pescuit, în registrele "amilului" (perceptorului), din 1505.

Prezenta românilor în delta Dunarii este atestata pentru secolul al XV-lea în doua cronici contemporane. Cea dintâi este cronica bizantinului Ducas: descriind pregatirile de razboi ale sultanului Mahomed al II-lea, în 1461, Ducas arata ca "frica i-a cuprins pe toti: pe românii ce locuiesc la Lycostomo" . Ce-a de-a doua cronica este asa-zisa cronica de la Nüremberg, din 1493, unde se afirma ca "românii locuiesc si insulele Dunarii, între care insula Peuce, vestita la cei vechi (...)" . Prin insula Peuce se întelegea Delta, în întregime sau în parte.

Hartile din secolul al XV-lea si cele din secolul al XVI-lea dau denumirile antice sau turcesti ale asezarilor din delta.

Denumirile înregistrate în hartile si documentele, îndeosebi turcesti - defterele secolelor XV - XVII, tapiuri - acte de posesiune din secolul al XIX-lea, confirma existenta unei numeroase populatii autohtone de agricultori, pastori, crescatori de vite, pescari, mestesugari si negustori, care au dat nume românesti, unele foarte expresive si caracteristice, asezarilor, cursurilor de apa, dealurilor, ostroavelor, lacurilor, iezerelor si grindurilor din Delta. Coroborate cu alte izvoare, aceste documente confirma realitatea istorica a vechimii si stabilitatii populatiei autohtone - românii, în Delta Dunarii.

Un rol important în persistenta elementului românesc în Delta Dunarii l-a avut fenomenul de transhumanta, legat de practicarea cresterii animalelor, atestata de denumiri românesti ca: Salistea lui Cârlan, Târla Rosie etc. Marea majoritate a asezarilor din delta, amintite în harti si documente din timpul razboaielor ruso-turce, din sec. al XVIII-lea si începutul sec. al XIX-lea, sunt asezari noi care s-au suprapus unor vechi vetre românesti. Numeroase toponime românesti s-au pastrat în izvoarele cartografice rusesti din sec. al XIX-lea (harti ale Marelui Stat Major Rus din anii 1828-1829 si 1877-1878), cum ar fi ostroavele dunarene: Cap de Drac, Tataru Mic, Chiper, Papadia, Peros, Odaia, Gradina, Colina Noua, Crâsma, Cimitiriu, Matita, Gârla Sondrea etc. Sunt acestea doar o mica parte dintre toponimele care au ajuns la noi pe baza documentelor istorice si cartografice.

Unele miscari de populatie duc la întemeierea unor noi asezari sau la schimbarea profilului etnic al unor zone. Astfel, turcii au retras o parte a populatiei din delta dincoace de fluviu, în coltul Dunavatului si în felul acesta românii din Chilia pun temeliile satului Bestepe. Dupa anul 1829, populatia turca parasind localitatile situate în zona bratului Sfântu Gheorghe pentru sudul Dobrogei, asezari ca Murighiol, Mahmudia, Colina, Bestepe, sunt locuite în mare parte de români veniti aici din Moldova si Basarabia. Acestia se vor retrage mai târziu spre centre urbane ca Tulcea, unde vor popula cartierele cu numele localitatilor din care proveneau. Localitatile parasite sunt treptat repopulate de ucraineni si rusi-lipoveni, cu care românii convietuiesc în deplina întelegere, iar cele din interiorul deltei sunt populate de rusi-lipoveni si ucraineni, cu câteva exceptii, unde prezenta românilor si ucrainenilor este evidenta.

Numeroase localitati din zona lacului Razim, parasite de populatia turco-tatara, sunt repopulate de bulgari.

Amenajarea bratului Sulina de catre Comisia Europeana a Dunarii (dupa anul 1856) impulsioneaza activitatea comerciala si de transport pe acesta, concomitent cu diminuarea celei de pe bratul Chilia si duce la o crestere numerica a populatiei cu locuitori proveniti din Moldova si Muntenia, când, de altfel, iau fiinta o serie de localitati - Ilganii de Sus, Partizani/Regele Carol I, Crisan/Carmen Silva, Floriile, Torba Goala, Ceamurlia, Vulturu, Stipoc/Regele Ferdinand, Mila 23 - în special pe canalul Sulina. Numerosi calatori straini amintesc în cronicile lor de prezenta la tot pasul a asezarilor locuite de "moldoveni". În 1876 Elisée Reclus, în harta etnografica a Dobrogei, care însoteste tratatul sau de geografie, arata ca dinspre Cernavoda pâna la Marea Neagra populatia malului drept al Dunarii, inclusiv Delta Dunarii, este în majoritate formata din români.

Dupa cucerirea independentei de stat, Dobrogea revine la stravechea vatra stramoseasca a României. Masurile de organizare a teritoriului si unele reforme sociale si administrative aplicate acestui teritoriu dau o noua orientare tinutului deltaic.

.. : .. sus

© 2009 itc. toate drepturile rezervate
www.itc.ro