Informatii utile:
Cotele apelor Dunarii
Specii de pesti
Dimensiuni minime
Zone de pescuit sportiv
Legislatie:
Legea nr. 192 din 19 aprilie 2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura
HG 409/2004 - ordinul privind accesul la resursele acvatice vii (fisier pdf)
ORDIN pentru aprobarea continutului si modelelor autorizatiilor de pescuit in scop comercial, recreativ/sportiv si stiintific, precum si a permiselor de pescuit individuale (sep 2001)
ORDIN privind instituirea unor masuri de protectie pentru unele specii de pesti cu valoare economica si/sau ecologica
Linkuri utile:
Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
Garda Nationala de Mediu
Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunãrii
Administratia Nationala Apele Romane
Agentia Nationala Pentru Pescuit si Acvacultura

Transport catre Delta Dunarii

Vremea la Tulcea:
Click for Tulcea, Romania Forecast
Vremea la Sulina:
Click for Sulina, Romania ForecastAsezare


Cotele apelor Dunarii

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PADURILOR

ORDIN
pentru aprobarea continutului si modelelor autorizatiilor de pescuit în scop comercial, recreativ/sportiv si stiintific, precum si a permiselor de pescuit individuale

Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
având în vedere prevederile art. 14 alin. (2), art. 15, art. 16 alin. (5) si ale art. 30 din Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura,
în temeiul art. 7 lit. A.i) din Hotarârea Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, cu modificarile si completarile ulterioare,
emite urmatorul ordin:


Art. 1. - (1) Se aproba continutul si modelele autorizatiilor de pescuit în scop comercial, recreativ/sportiv si stiintific, precum si ale permiselor de pescuit individuale pentru practicarea pescuitului în scop comercial, documente care se emit de catre administratorii fondului piscicol pentru atribuirea dreptului de pescuit persoanelor fizice si juridice, în conditiile prevazute la art. 14-16 din Legea nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura.
(2) Documentele prevazute la alin. (1) sunt documente cu regim special, tiparite, înseriate, gestionate si emise de administratorii fondului piscicol în conditiile legii.
(3) Continutul si modelele autorizatiilor de pescuit si ale permiselor de pescuit individuale în scop comercial sunt prevazute în anexele nr. 1-4 si 6. furat de pe www.pescarul.com
Art. 2. - (1) Pentru pescuitul speciilor de sturioni, specii protejate, înscrise în anexa nr. II la Legea nr. 69/1994 pentru aderarea României la Conventia pentru comertul international cu specii salbatice de fauna si flora pe cale de disparitie, adoptata la Washington la 3 martie 1973, se va elibera autorizatia prevazuta în anexa nr. 5, care va fi completata cu fisa de captura pentru sturioni prevazuta în anexa nr. 5a).
(2) La capturarea sturionilor este obligatorie marcarea imediata a fiecarui exemplar. Marcile vor fi ridicate o data cu autorizatia de pescuit, în functie de cota de sturioni alocata.
(3) Fisele de captura pentru sturioni vor fi depuse saptamânal la directiile generale pentru agricultura si industrie alimentara judetene.
Art. 3. - (1) Se aproba continutul si modelele permiselor de pescuit individuale prevazute în anexele nr. 7-9, documente ce se vor emite de catre detinatorii autorizatiilor de pescuit, dupa caz, angajatilor, membrilor acestora sau altor persoane în drept sa practice pescuitul.
(2) Documentele prevazute la alin. (1) sunt documente cu regim special, tiparite, înseriate, gestionate si emise de persoanele juridice care au dobândit dreptul de a practica pescuitul în scop comercial sau recreativ/sportiv, potrivit legii.
Art. 4. - Se aproba modelul si continutul autorizatiei pentru desfasurarea activitatii de piscicultura în amenajari piscicole, prevazute în anexa nr. 10.
Art. 5. - Se aproba modelul si continutul cererii pentru acordarea autorizatiilor de pescuit si a autorizatiilor pentru desfasurarea activitatilor de piscicultura, prevazute în anexa nr. 11.
Art. 6. - Cota de pescuit, defalcata pe specii, alocata fiecarui solicitant în anii 2001 si 2002 din fondul piscicol al unitatilor din subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, care va fi înscrisa în autorizatiile de pescuit în scop comercial, nu poate depasi nivelul capturilor înregistrate în anul precedent si raportate valoric la organul fiscal teritorial competent.
Art. 7. - Pentru pescuitul recreativ/sportiv cotele de peste alocate nu vor depasi numarul de permise si cantitatile de peste realizate în anul 2000.
Art. 8. - Încalcarea prevederilor prezentului ordin atrage raspunderea administrativa, civila sau penala, dupa caz, potrivit legii. furat de pe www.pescarul.com
Art. 9. - Anexele nr. 1-11 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 10. - Posesorii autorizatiilor de pescuit eliberate în baza Legii nr. 12/1974 privind piscicultura si pescuitul au obligatia ca în termen de 30 zile de la data intrarii în vigoare a prezentului ordin sa solicite autoritatii emitente preschimbarea acestora în conditiile Legii nr. 192/2001 si ale prezentului ordin.
Art. 11. - Prezentul ordin, împreuna cu anexele, va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Art. 12. - La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga orice dispozitie contrara cu privire la emiterea de autorizatii de pescuit în scop comercial, recreativ/sportiv si stiintific pentru sectoarele coordonate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.


Ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor,
Ilie Sârbu

Bucuresti, 10 septembrie 2001.
 
 
© 2009 itc. toate drepturile rezervate
www.itc.ro