Informatii utile:
Cotele apelor Dunarii
Specii de pesti
Dimensiuni minime
Zone de pescuit sportiv
Legislatie:
Legea nr. 192 din 19 aprilie 2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura
HG 409/2004 - ordinul privind accesul la resursele acvatice vii (fisier pdf)
ORDIN pentru aprobarea continutului si modelelor autorizatiilor de pescuit in scop comercial, recreativ/sportiv si stiintific, precum si a permiselor de pescuit individuale (sep 2001)
ORDIN privind instituirea unor masuri de protectie pentru unele specii de pesti cu valoare economica si/sau ecologica
Linkuri utile:
Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
Garda Nationala de Mediu
Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunãrii
Administratia Nationala Apele Romane
Agentia Nationala Pentru Pescuit si Acvacultura

Transport catre Delta Dunarii

Vremea la Tulcea:
Click for Tulcea, Romania Forecast
Vremea la Sulina:
Click for Sulina, Romania ForecastAsezare


Cotele apelor Dunarii

Dimensiunile minime, in centimetri , ale pestilor si ale altor vietuitoare acvatice, care pot fi pescuite in apele de suprafata din Romania, inclusiv in Marea Neagra, sunt urmatoarele:

1.1 avat (Aspius aspius) 30
1.2 aterina (Atherina mochon) 7
1.3 babusca (Rutilus rutilus) 15
1.4 batca (Blicca bjoerkna) 15
1.5 biban (Perca fluviatilis) 12
1.6 crap (Cyprinus carpio) 35
1.7 caras (Carassius auratus) 15
1.8 caracuda (Carassius carassius) 17
1.9 cosac (Abramis sp.) 25
1.10 clean (Leuciscus cephalus) 25
1.11 cega (Acipenser ruthenus) 45
1.12 coregon (Coregonus sp.) 22
1.13 calcan (Scophthalmus maeoticus) 40
1.14 cambula (Pleuronectes, Platichthys flesus) 20
1.15 chefal (Mugil sp.) 25
1.16 fusar (Aspro streber) 12
1.17 gingirica (Clupeonela cultiventris) 7
1.18 hamsie (Engraulis encrasicholus) 7
1.19 lin (Tinca tinca) 25
1.20 lipan (Thymallus thymallus) 25
1.21 lostrita (Hucho hucho) 65
1.22 morunas (Vimba vimba) 25
1.23 mreana (Barbus barbus) 27
1.24 morun (Huso huso) 170
1.25 nisetru (Acipenser guldenstaedti) 140
1.26 oblete (Alburnus alburnus) 12
1.27 platica (Abramis brama) 25
1.28 pastrav (Salmo sp.) 20
1.29 pastruga (Acipenser stellatus) 100
1.30 rosioara (Scardinius erythrophthalmus) 15
1.31 rizeafca (Alosa caspio) 15
1.32 sabita (Pelecus cultratus) 20
1.33 rechin (Squalus acanthias) 100
1.34 scobar (Chondrostoma) 20
1.35 somn (Silurus glanis) 50
1.36 scrumbie de Dunare (Alosa pontica) 22
1.37 scrumbie albastra (Alosa maeotica) 23
1.38 stavrid (Trachurus mediteraneus) 12
1.39 salau (Stizostedion sp.) 40
1.40 stiuca (Esox lucius) 40
1.41 sip (Acipenser sturio) 110
1.42 sprot (Spratus spratus) 7
1.43 vaduvita (Leuciscus idus) 30
1.44 viza (Acipenser nudiventris) 100
1.45 raci (Astacus sp.) 9
1.46 scoica de rau (Unio pictorum) 8
1.47 broaste (Rana sp.) 30 g/buc.


Marimea pestelui stabilita pentru pescuit este determinata prin masurarea distantei de la varful botului pana la baza inotatoarei caudale.

2. Speciile de pesti care nu sunt prevazute la pct. 1. sunt libere la pescuit la orice dimensiune.

3. Puietul si pestele pescuit sub dimensiunea minima din speciile stabilite la pct. 1. vor fi deversate in mod obligatoriu in apa, in stare vie.

 

© 2009 itc. toate drepturile rezervate
www.itc.ro