Informatii utile:
Cotele apelor Dunarii
Specii de pesti
Dimensiuni minime
Zone de pescuit sportiv
Legislatie:
Legea nr. 192 din 19 aprilie 2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura
HG 409/2004 - ordinul privind accesul la resursele acvatice vii (fisier pdf)
ORDIN pentru aprobarea continutului si modelelor autorizatiilor de pescuit in scop comercial, recreativ/sportiv si stiintific, precum si a permiselor de pescuit individuale (sep 2001)
ORDIN privind instituirea unor masuri de protectie pentru unele specii de pesti cu valoare economica si/sau ecologica
Linkuri utile:
Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor
Garda Nationala de Mediu
Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunãrii
Administratia Nationala Apele Romane
Agentia Nationala Pentru Pescuit si Acvacultura

Transport catre Delta Dunarii

Vremea la Tulcea:
Click for Tulcea, Romania Forecast
Vremea la Sulina:
Click for Sulina, Romania ForecastAsezare


Cotele apelor Dunarii

MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
Nr 642. din 15.07.2005.

MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELORNr 624 din 15.072005.

Ordin privind instituirea unor masuri de protectie pentru unele specii de pesti cu valoare economica si/sau ecologica

Având în vedere art. 3825 alin. 2, alin. 3, alin. 4, alin. 5 si art. 22 din Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura republicata cu completarile si modificarile ulterioare, www.aventurilapescuit.ro
Având în vedere art. 6, lit. a, lit. b din Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Deltei Dunarii" cu completarile si modificarile ulterioare,
În temeiul Hotarârii de Guvern nr. 155/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale cu completarile si modificarile ulterioare,
În temeiul Hotarârii de Guvern nr. 408/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, cu completarile si modificarile ulterioare,
Vazând referatul de aprobare nr. 1435/21.06.2005 si nr. ../..., întocmit de catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, respectiv Directia de Conservare a Biodiversitatii si Biosecuritate
ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale si
ministrul mediului si gospodaririi apelor, emit urmatorul:

ORDIN

Art. 1 Se interzice pescuitul în scop comercial în vederea comercializarii, cât si pescuitul în scop recreativ/sportiv pe o perioada de cinci ani, a speciilor cu valoare ecologica prevazute în Anexa nr. 1.

Art. 2 (1) Se interzice, pe o perioada de trei ani, pescuitul în scop comercial al urmatoarelor specii de pesti cu valoare economica:
- stiuca (Esox lucius); www.aventurilapescuit.ro
- lin (Tinca tinca);
- caracuda (Carassius carassius);
- mihalt (Lota lota);
- rechin de Marea Neagra (Squalus acanthias) pe teritoriul Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii".
(2) Comercializarea puietului, cât si a pestelui de consum din speciile mentionate în alin. (2), obtinut din activitatea de acvacultura face exceptie de la prevederile prezentului ordin.

Art. 3 (1) Pentru protejarea reproducatorilor speciilor de sturioni din Dunare (morun, nisetru, pastruga, cega, viza si sip) se interzice pescuitul în scop comercial, cât si pescuitului recreativ/sportiv al acestor specii, pe tot timpul anului, pe o perioada de trei ani în urmatoarele zone de protectie:
a) Zona din fata gurilor de varsare ale Dunarii în Marea Neagra, pe o lungime de 5 km spre largul marii si pe un coridor lat de 2 km, socotit câte un kilometru de o parte si de alta a axului bratelor Sf. Gheorghe, Sulina si Chilia;
b) Zona Cotul Pisicii (Mm 69 - 64);
c) Zona Fetesti - Stelnica (km 40 - 35)
(2) Marcarea pe teren a zonelor de protectie se face prin grija Companiei Nationale pentru Administrarea Fondului Piscicol, Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii, Regia Nationala a Padurilor ca gestionari ai resurselor acvatice vii.
(3) În zonele de protectie este permisa capturarea reproducatorilor de sturioni destinati folosirii în statiile de reproducere artificiala pe baza autorizatiei speciale de pescuit/autorizatiei de pescuit în scop stiintific conform prevederilor legale.

Art. 4 Pentru protejarea unor specii cu valoare economica, admise la pescuit comercial si/sau sportiv se modifica dimensiunile minime în centimetri ce permite retinerea pestilor din urmatoarele specii: www.aventurilapescuit.ro
" Biban 20 cm;
" Crap 45 cm;
" Calcan 50 cm;
" Chefal 30 cm;
" Somn 65 cm;
" Salau 50 cm;
" Stiuca 50 cm.

Art. 5 Pentru determinarea precisa a ariilor de refugiu a acestor specii periclitate, cu valoare economica si/sau ecologica, gestionarii resurselor acvatice vii (Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol, Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", Regia Nationala a Padurilor - Romsilva) vor finanta studii de specialitate. De asemenea gestionarii resurselor acvatice vii au obligatia sa finanteze, în baza studiilor de specialitate, elaborate de institutiile de cercetare, de profil, realizarea unor programe de înmultire în captivitate si de populare. www.aventurilapescuit.ro

Art. 6 Pentru determinarea precisa a speciilor protejate gestionarii resurselor acvatice vii vor realiza determinatoare de lucru cu fotografii color pentru gestionari si personalul de paza, control si inspectie

Art. 7 Pentru monitoringul ecologic si managementul durabil al resurselor autoregenerabile piscicole se vor finanta de catre administratorul si gestionarii resurselor acvatice vii, în conformitate cu legea 192/2001 cu completarile si modificarile ulterioare evaluarea anuala a stocurilor de pesti si studii de evaluare a TAC-ului cu stabilirea cu precadere a gradelor de vulnerabilitate a speciilor enumerate în Anexa 1, în conformitate cu Conventia Diversitatii Biologice a Organizatiei Natiunilor Unite, Uniunea Internationala pentru Conservarea Naturii (UICN) si Programul Natura 2000 al Uniunii Europene.

Art. 8 Gestionarii si beneficiarii dreptului de pescuit exercita cu personal calificat paza si supravegherea în vederea respectarii prezentului ordin. www.aventurilapescuit.ro

Art. 9 Agentia Nationala de Pescuit si Acvacultura, împreuna cu Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol si Administratia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii" vor organiza si sustine financiar derularea prin Agentia Nationala de Consultanta Agricola a programelor de reconversie profesionala pentru pescarii profesionisti, afectati de prevederile prezentului ordin.

Art. 10 Perioada de interdictie poate fi prelungita în baza studiilor de specialitate, elaborate de institutiile de cercetare, de profil, recunoscute de catre autoritatea publica centrala care raspunde de pescuit si acvacultura.

Art. 11 Anexa nr. 1 face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 12 Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

MINISTRU
Gheorghe FLUTUR

MINISTRU
Sulfina BARBU


. : . susANEXA 1

Speciile de pesti cu valoare ecologica interzise la pescuit în scop comercial în vederea comercializarii, cât si la pescuitul în scop recreativ/sportiv:

1. lostrita (Hucho hucho)
2. lipan (Thymallus thymallus)
3. chiscarul de râu (Eudontomyzon danfordi)
4. chiscarul de râu (Eudontomyzon mariae)
5. chiscarul de râu (Eudontomyzon vladykowi)
6. vaduvita (Leuciscus idus)
7. salau vargat (Stizostedion volgense)
8. obletele mare (Chalcalburnus chalcoides mentho)
9. aspretele (Romanichthys valsanicola)
10. cleanul dungat (Leuciscus agassizi)
11. cleanul mic (Leuciscus leuciscus)
12. cleanul de Comana (Petroleuciscus celestis)
13. cleanul de balta (Petroleuciscus borysthenicus)
14. pietrar (Zingel zingel)
15. fusar (Zingel streber) si subspecia de Nera (Zingel streberi nerensis);
16. tiganus (Umbra krameri);
17. tipar (Misgurnus fossilis);
18. moaca de namol (Bentophylloides brauneri)
19. fâsa mare (Cobitis elongata)
20. zvârluga de balta (Cobitis megaspila)
21. zvârluga de balta (Cobitis tanaitica)
22. nisiparnita (Sabanejewia radnensis)
23. nisiparnita de Dunare (Sabanejewia bulgarica)
24. ghidrin (Gasterosteus aculeatus)
25. ghidrinul de Techirghiol (Gasterosteus crenobiontus)
26. osarul (Pungitius platygaster)
27. babusca (Rutilus pigus)
28. rosioara termala (Scardinius racovitzai)


. : . sus
© 2009 itc. toate drepturile rezervate
www.itc.ro